Makalah Sejarah Peradaban Islam (Imperialisme Barat Terhadap Dunia Islam)

Selengkapnya

Link Download Power Point


Makalah Sejarah Peradaban Islam (Imperialisme Barat Terhadap Dunia Islam)

Makalah Sejarah Peradaban Islam (Imperialisme Barat Terhadap Dunia Islam)


BAB I 
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Umat Islam mengalami puncak kejayaan kedua pada masa tiga kerajaan Besar berkuasa, yakni Kerajaan Usmani, Safawi, dan Mughal. Namun, seperti pada masa kekuasaan Islam terdahulu, lambat laun kekuatan Islam menurun. Bersamaan dengan kemunduran tiga kerajaan tersebut, bangsa Barat mulai menunjukkan usaha kebangkitannya. Periode kerajaan tersebut (1503-1789) bahkan disebutkan sebagai periode kejayaan peradaban Islam, setelah sebelumnya mengalami kemunduran pasca jatuhnya dinasti Abbasiyyah.

Kebangkitan bangsa Barat bermuara pada semangat keilmuan yang begitu tinggi, yang telah membawa bangsa Barat menuju peneman-penemuan baru dan penjelajahan samudra, serta revolusi industri hingga berujung pada imperialisme terhadap wilayah-wilayah Islam pada khususnya. Perancis menduduki Aljazair pada tahun 1830, dan merebut Aden dari Inggris sembilan tahun kemudian. Tunisia ditaklukkan pada tahun 1881, Mesir pada tahun 1882, Sudan pada tahun 1889. Sementara itu, wilayah Islam di Asia Tengah juga tak luput dari penjajahan Barat. Umat Islam di Asia Tengah menjadi sasaran pendudukan Uni Soviet.

BAB II 
PEMBAHASAN

A.      Kemajuan Dunia Barat dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

B.       Kebangkitan Eropa

C.      Imperialisme Barat di Dunia Islam

D.      Kemunduran Kerajaan Usmani

E.       Ekspansi Barat ke Negeri-Negeri Islam


BAB III
PENUTUP


Kemajuan yang telah dicapai bangsa-bangsa Barat pada periode ini sebenarnya memiliki kolerasi yang erat dengan perkembangan peradaban dunia Islam, baik ketika Islam mencapai puncak kemajuannya di Eropa ataupun kemajuan yang dicapai dunia Islam di Bagdad. Bangsa Barat banyak berutang budi kepada para ilmuan muslim yang telah berhasil mengambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bangsa-bangsa Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat pada awal kebangkitannya. Dihadapan mereka masih terdapat kekuatan-kekuatan angkatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Usmani yang berpusat di Turki. Tidak ada jalan lain, mereka harus menembus jalan yang sebelumnya hanya dipandang sebagai dinding yang membatasi gerak mereka.

Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjajahnya. Motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah motivasi ekonomi, politik, dan agama. Mereka datang dengan dalih untuk berdagang atau mencari rempah di Timur. Akhirnya, mereka terangsang oleh keuntungan besar dan ambisi yang kuat, sehingga muncullah keinginan untuk menguasai semua sistem ekonomi dan politik negara-negara Islam yang dikuasainya.
Lihat Makalah Lain :0 Comments